Stictoleptura fulva – Zmorsznik złocisty

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, węższe od podstawy pokryw. Pokrywy żółto-pomarańczowe, słabo, delikatnie punktowane, z czarnymi plamami wierzchołkowymi. Czułki i nogi czarne.

St. fulva

Grecja – Kokkino Nero 27.06.2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Status. W Polsce prawdopodobnie nie występuje – nieliczne, historyczne stwierdzenia tego gatunku przypuszczalnie stanowią efekt błędnej identyfikacji
  2. Siedlisko. Lasy, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 9-14 mm. Samice przeciętnie większe od samców
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Najczęściej mylona pozbawionymi czarnych plam na środku pokryw osobnikami Batesiata tesserula, u którego pokrywy są silniej punktowane. Podobne są też inne, podobnie ubarwione zmorszniki (np. samce Stictoleptura rubra – żółto-brązowe golenie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. S.fulva w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply