Adam Woźniak

Uznany i ceniony specjalista od polskich i europejskich kózkowatych. Przypuszczalnie nie ma w kraju takiego gatunku, którego Adam nie odnalazł. W zakres Jego intensywnych działań wpisują się również biegacze z rodzaju Carabus, wstęgówki i zawisaki. Pochodzi z Warszawy, ale reprezentuje w zasadzie całą Polskę. W swoim mieście organizuje cykliczne spotkania na swojej działce ( tzw. WEST-y ), na które każdy może przyjść, aby wziąć udział w nocnych świeceniach i rozmowach nie tylko o owadach.
Udostępnił:

Acanthocinus reticulatus [303] Acrida oxycephala [] Aegomorphus clavipes [544] Aegomorphus krueperi [] Aegomorphus obscurior [243] Agapanthia kirbyi [] Aiolopus thalassinus [99] Akimerus schaefferi [318] Alosterna ingrica [206] Amorphocephala coronata [] Anacridium aegyptium [] Anaglyptus luteofasciatus [] Anaglyptus simplicicornis [] Anoplistes agababiani [] Anthaxia hungarica [] Apodiphus amygdali [] Arctia festiva [] Arctia villica [] Arhopalus rusticus [714] Buprestis novemmaculata [374] Calchaenestes oblongomaculata [] Callidium coriaceum [] Calosoma sycophanta [] Capnodis tenebrionis [] Carabus armeniacus [] Carabus clatratus [170] Carabus cribratus [] Carabus menetriesi [] Ceruchus chrysomelinus [327] Chlorophorus aegyptiacus [] Chlorophorus figuratus [173] Chrysochares asiaticus [] Clytus clavicornis [] Clytus tropicus [199] Cortodera kolchica [] Cyphogenia lucifuga [] Cyrtoclytus capra [169] Delagrangeus angustissimus [] Dicerca herbstii [] Dorcadion striolatum [] Dysgonia algira [] Echinocerus floralis [143] Ectomocoris ululans [] Elater ferrugineus [] Enoploderes sanguineus [] Eresus ruficapillus [] Euracmaeops angusticollis [154] Euracmaeops septentrionis [122] Eurythyrea austriaca [301] Evodinus borealis [130] Exocentrus adspersus [105] Gnorimus variabilis [243] Grammoptera abdominalis [120] Grammoptera ustulata [264] Helops rossii [] Hesperophanes sericeus [] Hyles gallii [794] Isotomus comptus [] Isotomus speciosus [] Judolia sexmaculata [311] Lamprodila mirifica [128] Leiopus punctulatus [] Macroleptura thoracica [226] Mallosia armeniaca [] Mallosia scovitzi [] Marumba quercus [36] Meloe tuccius [] Metoecus paradoxus [] Molorchus marmottani [82] Monochamus galloprovincialis [1601] Monochamus saltuarius [221] Mustha spinosula [] Necydalis major [317] Necydalis ulmi [149] Niphona picticornis [] Nothorhina muricata [88] Nymphalis egea [] Oberea taygetana [] Opilo pallidus [] Oplosia cinerea [104] Opsilia coerulescens [185] Osmoderma barnabita [372] Oxylia argentata [] Oxypleurus nodieri [] Pachyta lamed [134] Pachytodes erraticus [126] Parahypopta caestrum [] Parandra brunnea [] Parmena pubescens [] Paysandisia archon [] Phytoecia compacta [] Phytoecia puncticollis [] Plagionotus bobelayei [] Poecilium glabratum [62] Prionus coriarius [1689] Pronocera angusta [] Pseudosphegesthes bubeniki [] Purpuricenus budensis [] Purpuricenus desfontainii [] Purpuricenus globulicollis [] Purpuricenus kaehleri [130] Rhagium pruinosum [] Ropalopus clavipes [111] Ropalopus ungaricus [111] Rosalia alpina [354] Saperda octopunctata [101] Saperda populnea [322] Saperda quercus [] Saperda similis [84] Saphanus piceus [119] Saturnia pyri[] Semanotus undatus [100] Spialia orbifer [] Stenocorus quercus [116] Stenopterus rufus [80] Stenurella septempunctata [139] Stictoleptura cordigera [151] Stictoleptura fulva [161] Stictoleptura rufa [] Strangalia attenuata [395] Tetropium gabrieli [113] Trichoferus pallidus [69] Truxalis sp [] Xylotrechus arvicola [89] Xylotrechus ibex [132] Xylotrechus pantherinus [126] Xylotrechus sieversi [] Zerynthia caucasica []


Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2019 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2020