Stenopterus flavicornis – Skąpokrywka rudoroga*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne z paskami złocistych włosków przy przedniej i tylnej krawędzi. Pokrywy długie i wąskie, lecz nie zakrywające całego odwłoka, rozchylone na końcu, rudobrązowe z czarnymi plamami barkowymi. Odwłok dobrze widoczny spod wąskich pokryw, dwubarwny. Nogi rudoczerwone. Uda zgrubiałe. Czułki rudobrązowe, lub żółtobrązowe.

Grecja 2017 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje m,in. basen Morza Śródziemnego, Bliski Wschód i Afrykę Północną; w wielu regionach pospolity
  2. Biotop. Lasy, polany, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – lipiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych
  7. Podobne. U Stenopterus rufus nasadowe człony czułków są czarne, a przednie i środkowe uda są przynajmniej w części czarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Grecja 2015 In copula Fot. Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply