Plagionotus scalaris – Paśnik ślazowiec*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy z intensywnie żółtymi przepaskami poprzecznymi; druga przepaska silnie wygięta w kierunku szwu pokryw. Scutellum tylko częściowo żółto owłosione. Uda czarne, golenie czerwono-brązowe.

Grecja- Peloponez 2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Półwysep Bałkański, Bliski Wschód i Afryka Północna
  2. Siedlisko. Nasłonecznione, ciepłe tereny otwarte, kwietne łąki i polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w korzeniach roślin z rodziny ślazowatych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym Plagionotus bobelayei (czerwonobrązowe uda, scutellum w całości żółto owłosione)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply