Pogonocherus sieversi – Kozulka kaukaska*

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało delikatne, drobne. Boki przedplecza z ostrymi wyrostkami. W przedniej części pokryw szroki, biały, poprzeczny pas. Człony czułków dwubarwne.

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Obejmuje Turcję , Ukrainę, Gruzję i Armenię – przypuszczalnie także inne kraje na pograniczu Azji i Europy, np. Azerbejdżan
  2. Siedlisko. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 4-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Gatunki żywicielskie larw pozostają nieznane
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply