Prionus coriarius – Dyląż garbarz

Cerambycidae – Kózkowate
Masywny chrząszcz o czarnym, lub ciemnobrunatnym ciele. Boczne krawędzie przedplecza z ostrymi wyrostkami. Czułki samców 12-członowe, wyraźnie piłkowane. Czułki samic 11-członowe i słabo piłkowane. Jeden z trzech krajowych reprezentantów podrodziny Prioninae.

Kuźnica Błońska 26.07.2010 Samiec

Kuźnica Błońska 26.07.2010 ♂

Ślądkowice 01.08.2011 Samica

Ślądkowice 01.08.2011 ♀

Grotniki 31.07.2013

Grotniki 31.07.2013 ♂

Grotniki 31.07.2013 Samiec

Grotniki 31.07.2013 ♂

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 18-45 mm. Samiec przeciętnie mniejszy od samicy
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień. Aktywny głównie o zmierzchu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Dorastające do 5 cm. larwy żerują w butwiejącym, przegrzybiałym drewnie drzew liściastych, rzadziej iglastych
  7. Podobne. Przy pierwszym spotkaniu można go wziąć za olbrzymiego biegacza
  8. Uwagi.  Larwę odnalazł i sfotografował Adam Woźniak
  9. P.coriarius w bazie BioMap
P.coriarius

Puszcza Kampinoska – marzec 2003 Larwa w żerowisku w szyjce korzeniowej martwej brzozy Fot. Adam Woźniak

Kuźnica Błońska 26.07.2010

Kuźnica Błońska 26.07.2010 ♀

Ślądkowice 01.08.2011

Ślądkowice 01.08.2011 ♀

Kuźnica Błońska 26.07.2010 Samiec

Kuźnica Błońska 26.07.2010 ♂

Sulejów 24.07.2008 Samica z wysuniętym pokladełkiem

Sulejów 24.07.2008 ♀ z wysuniętym pokładełkiem

Nawet tak wielkie owady padają ofiarami mrówek. Obserwowałem wysiłki rudnic podczas transportowania potężnej samicy dyląża. Nie wiem, czy ją zabiły, czy znalazły już martwą. Scenka rozgrywała się już w bezpośrednim sąsiedztwie mrowiska i robotnice natychmiast mnie atakowały, gdy się zbliżałem w celu zrobienia zdjęcia – a nosiłem sandały. Stąd tylko jedna fotografia. Po mniej więcej 30 minutach koza w całości została wciągnięta w głąb kopca.

Las wiączyński 03.08.2010

Las wiączyński 03.08.2010 ♀

Leave a Reply