Alosterna pauli – Wiecheć grecki*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne. Przedplecze tak długie, jak szerokie. Pokrywy żółto-brązowe u obu płci; szew pokryw jasny. Nogi ciemne; tylne golenie lekko wygięte.

Grecja – Peloponez 2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Ogranicza się do Grecji; rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Głównie lasy liściaste i zarośla, ale też ukwiecone polany, łąki, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – ?
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym Alosterna libani (przedplecze nieco dłuższe, niż szersze) i Alosterna anatolica (golenie proste) – oba te gatunki w Europie nie występują
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply