Idaea rusticata – Krocznik wieśniaczek

Geometridae – Miernikowcowate
Skrzydła przednie szarawobiałe z brunatnoczarną wydłużoną plamą w polu nasadowym i z brunatnoczarnym polem środkowym. Plamka środkowa czarna – na przednim skrzydle zlewa się z tłem, na tylnym skrzydle wyraźnie zaznaczona.

Grecja 2016 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki i nieliczny, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Murawy naskalne i kserotermiczne, ciepłe zarośla i leśne polany
  3. Wymiary. Rs 19-21 mm; przeciętnie 16-17 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce na rozproszonych stanowiskach (m.in. Puszcza Białowieska, Pogórze Przemyskie, okolice Leszna, Bełchatowa i Wrocławia)
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bluszczach i powojnikach, a wg Atlasu motyli Polski na zwiędłych i butwiejących szczątkach roślinnych
  7. Podobne. Przede wszystkim Idaea mustelata, który występuje we Francji i w Hiszpanii (u tego gatunku zaciemnienie pola środkowego nie dochodzi do tylnej krawędzi skrzydła)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Aneta Itczak
  10. I.rusticata na Lepiforum

Rodzaj Idaea - Krocznik


avidal

Leave a Reply