Ropalopus boreki – Węglarek postawny*

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało o barwie podstawowej czarnej. Przedplecze najszersze w środkowej części, w zarysie sześciokątne, wyraźnie rzeźbione (widoczne liczne zmarszczki). Scutellum prostokątne. Pokrywy nieco spłaszczone, poszerzone za połową długości, z metalicznym, często złociściezielonkawym połyskiem widocznym zwłaszcza w przedniej części. Pokrywy w przedniej połowie lśniące, w tylnej matowe, co jest spowodowane zmienną gęstością ich punktowania. Wierzchołki pokryw zaokrąglone. Nogi czarne; uda zgrubiałe, a przednie golenie lekko, łukowato wygięte. Czułki czarne, mniej więcej tak długie, jak reszta ciała, człony 3-8 czułków z długimi, a 9 i 10 z krótkimi, zębowatymi wyrostkami.

Grecja 2020 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Gatunek odkryty przez Roberta Borek jako nowy dla nauki i opisany w 2017 roku przez Pierpaolo Rapuzzziego. Znany wyłącznie z Grecji (stan na 2020 rok)
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, aleje klonowe i inne ciepłe tereny drzewiaste
  3. Wymiary. Długość ciała 23-34 mm; samce przeciętnie nieco większe od samic
  4. Aktywność. Znajdowany w czerwcu. Imagines aktywne głównie w nocy
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – szczegóły nie są znane; przypuszczalnie rozwijają się w drewnie klonów, na których znajdowano imagines
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza występujący na Sycylii Ropalopus siculus (odmienna rzeźba pokryw, inne proporcje przedplecza, połysk na pokrywach zwykle metalicznie czerwonozielony)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji (jako Ropalopus cf.boreki) – Adam Woźniak
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

2 thoughts on “Ropalopus boreki – Węglarek postawny*

Leave a Reply