Dorcadion scabricolle

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało masywne. Głowa czarna. Przedplecze czarne, lśniące, grubo i głęboko punktowane; boki przedplecza z zębowatym wyrostkiem. Pokrywy czarne z białym szwem pokryw i biało obwiedzionymi bokami pokryw; szerokość białych pasów bocznych jest bardzo zmienna i w ekstremalnych przypadkach pokrywy są całkowicie białe. Czułki czarne poza pierwszym, ciemnoczerwonym członem – u niektórych osobników czerwony jest także 2 człon lub sporadycznie wszystkie człony są czarne (podgatunek D.scabricolle corpulentum). Nogi ciemnoczerwone.

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Bliski Wschód i Kaukaz Południowy
  2. Siedlisko. Nasłonecznione tereny trawiaste – kserotermy, pastwiska, miedze, stepy, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-18.4 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec. Nielotny
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żerują na trawach, a larwy na korzeniach traw
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, w tym Dorcadion nitidum (białe podkreślenie szwu pokryw szersze)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply