Dorcadion nitidum

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało masywne. Głowa czarna. Przedplecze czarne, lśniące, grubo i głęboko punktowane; boki przedplecza z zębowatym wyrostkiem. Pokrywy czarne z białym szwem pokryw i z białymi pasami przy bokach pokryw; białe podkreślenie szwu pokryw relatywnie szerokie. Czułki czarne poza pierwszym, ciemnoczerwonym członem. Nogi ciemnoczerwone.

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Kaukaz i Turcję
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny trawiaste – kserotermy, pastwiska, miedze, stepy, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 14-18 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Nielotny
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żerują na trawach, a larwy na korzeniach traw
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, w tym Dorcadion scabricolle (białe podkreślenie szwu pokryw węższe)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal