Prinobius myardi

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało wydłużone, kasztanowo-brązowe, rzadziej ciemnobrunatne. Głowa masywna. Przedplecze w zarysie prostokątne z ostrymi tylnymi kątami. Po środku przedplecza podłużny, wąski rowek; u samca po obu stronach tego rowka silne, dołkowane wgniecenia. Pokrywy równoległe, z trzema lub czterema podłużnymi bruzdami, nie zawsze wyraźnie zaznaczonymi. Czułki jednobarwne, 11-członowe; trzonek czułków silnie zgrubiały.

Grecja 2020 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Basen Morza Śródziemnego, Bliski Wschód, Kaukaz i Krym; zwykle liczny. Samice częściej spotykane
  2. Siedlisko.. Lasy, polany, aleje dębowe; imagines sporadycznie oddalają się od rośliny żywicielskiej
  3. Wymiary. Długość ciała 30-50 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień/wrzesień. Imagines aktywne głównie w nocy
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych (najczęściej dębu Quercus suber)
  7. Podobne. Inne gatunki z plemienia Prionini – mimo to nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply