Mesoprionus besikanus – Dyląż helleński*

Cerambycidae – Kózkowate
Poprzednio w rodzaju Prionus. Ciało masywne, czarne. Przedplecze z ostrymi, zębowatymi wyrostkami na bokach. Pokrywy stosunkowo gładkie. Czułki u obu płci 12-członowe, u samca silnie piłkowane.

Grecja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Półwysep Bałkański i Bliski Wschód, oraz Kreta, Cypr i inne wyspy na Morzu Śródziemnym
  2. Siedlisko. Głównie lasy liściaste, aleje dębowe i widne zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 23-32 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – w tym dębów, ligustrów, platanów i akacji czarnej. Biologia słabo poznana, być może rozwijają się w korzeniach
  7. Podobne. Mesoprionus asiaticus (wykazywany z europejskiej części Rosji i z Azji) oraz występujący także w Polsce Prionus coriarius (pokrywy ze zmarszczkami, czułki samicy 11-członowe)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply