Grammoptera ustulata – Kruszynka złotawa

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i wierzchołki pokryw czarne, poza tym ubarwienie wierzchu ciała złotobrązowe. Uda i golenie jednobarwne.

G.ustulata

Ostoja Przemęcka 20.04.2014 Fot. Adam Woźniak

Poźrzadło 23.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Poźrzadło 23.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Las wiączyński 20.05.2015

Las wiączyński 20.05.2015

Leśne 24.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Leśne 24.05.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadka. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadka
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla; odwiedza kwiaty
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w gałązkach dębowych, klonowych i lipowych; prawdopodobnie roślin żywicielskich jest więcej
  7. Podobne. Pozostałe dwie krajowe kruszynki – G.ruficornis i G.abdominalis mają dwubarwne uda
  8. Uwagi. Kruszynkę złotawą z Lubuskiego obserwował Ryszard Orzechowski. Adam Woźniak pozyskał imago drogą hodowli z materiału (gałązka dębu) zebranego 05.04.2014 w Przemęckim Parku Krajobrazowym
  9. G.ustulata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply