Grammoptera ruficornis – Kruszynka rdzawoczułka

Cerambycidae – Kózkowate
Drobna kózka z podrodziny Lepturinae. Głowa, przedplecze i pokrywy czarne. Nogi dwubarwne. Pierwszy, nasadowy człon czułków pomarańczowy, pozostałe z reguły dwubarwne, czarnopomarańczowe.

G.ruficornis

Łódź – BRUS 11.05.2019

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

G.ruficornis

Łódź – BRUS 11.05.2019

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla, polany; chętnie odwiedza kwiaty
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-7 mm
  4. Aktywność. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy polifagiczne, żerują w gałązkach rozmaitych drzew i krzewów liściastych
  7. Podobne. U Grammoptera abdominalis pierwszy człon czułków jest czarny; pozostałe zwykle także. Grammoptera ustulata ma jednobarwne, żółte nogi
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki avidal
  9. G.ruficornis w bazie BioMap
Grammoptera.

BRUS 05.05.2018

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Łódź Źródłowa 11.05.2014 – Moja działka

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Łódź Źródłowa 11.05.2014

Gr.ruficornis

Łódź – BRUS 11.05.2019

G ruficornis

Łódź – BRUS 11.05.2019

Grammoptera

BRUS 05.05.2018

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Lubinicko 08.04.2020 Fot. Marek Nowacki


Rodzaj Grammoptera - Kruszynka


avidal

Leave a Reply