Dorcadion fulvum – Taraniec płowy

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało masywne. Głowa i przedplecze czarne; na bokach przedplecza zębowate wyrostki. Pokrywy kasztanowobrązowe; u niektórych podgatunków przyciemnione, ciemnobrunatne do niemal czarnych. Uda i golenie czerwonobrązowe, stopy brunatnoczarne. Wyróżnia się szereg podgatunków – w Polsce występuje Dorcadion fulvum erythropteron.

Serbia – maj 2005 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Bardzo rzadki i lokalny. Czerwona Lista kat. NT
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny trawiaste – kserotermy, pastwiska, miedze, stepy, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 14-18 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Nielotny
  5. Lokalizacja. Serbia. W Polsce na Lubelszczyźnie; najbardziej znane stanowisko znajduje się pod Hrubieszowem
  6. Pokarm. Imagines żerują na trawach, a larwy na korzeniach traw
  7. Podobne. W Polsce brak podobnych gatunków
  8. Uwagi. Gatunek objęty częściową ochroną gatunkową
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Adam Woźniak
  10. D.fulvum w bazie BioMap

Leave a Reply