Teratolytta dives

Meloidae – Majkowate
Wierzch ciała metalicznie zielony, niekiedy z miejscowym, niebieskim nalotem. Na głowie i przedpleczu mniej lub bardziej wyraźny, miedzisty połysk. Przedplecze nie jest najszersze pośrodku. Na każdej z pokryw purpurowa smuga, relatywnie wąska w porównaniu z kilkoma innymi gatunkami; sporadycznie pokrywy jednolicie zielone. Nogi czerwone z czarnymi kolanami. Wyrostek na tylnych krętarzach wydłużony – cecha diagnostyczna gatunku. Na środkowych goleniach samca wyrostek apikalny – cecha diagnostyczna rodzaju (brak wyrostka w rodzaju Lytta).

Grecja 24.05.2008 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Bałkany i Turcję
  2. Biotop. Zarośla makii śródziemnomorskiej, pastwiska, skraje widnych lasów dębowych, inne ciepłe tereny otwarte oraz sady i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 11-16 mm
  4. Aktywność. Koniec marca – czerwiec z apogeum pojawu w kwietniu
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Liście jabłoni, grusz, migdałowców i innych drzew i krzewów lisciastych. Larwy rozwijają się w gniazdach żądłówek – nie udało mi się ustalić gatunków
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju z purpurowymi smugami na pokrywach. I tak u Teratolytta klapperichi wyrostek na tylnych krętarzach jest krótki, a u Teratolytta tricolor i Teratolytta kaszabi kolana są czerwone, a u Teratolytta vanensis przedplecze ma inny kształt (najszersze jest po środku)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Uwagi 2. Weryfikacja oznaczenia Stanislav Krejcik

avidal