Julodis ehrenbergii

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało żółto lub złoto-zielonkawo owłosione. Na pokrywach rzędy plamek z żółtych, gęstych włosków. Pokrywy wyraźnie zwężone przy wierzchołkach. Czułki czarne.

Grecja 2015 Fot. Adam Woźniak

Grecja 27.05.2008 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Wykazywany z Macedonii, Grecji, Bułgarii, Cypru, Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Kaukazu
  2. Siedlisko. Głównie skraje lasów i polany
  3. Wymiary. Długość ciała ponad 20 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w korzeniach rozmaitych drzew i krzewów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak

Buprestidae - Świat


avidal

Leave a Reply