Palpares libelluloides – Mrówkolew olbrzymi

Myrmeleontidae – Mrówkolwowate
Ciało wydłużone. Odwłok żółty z podłużnymi, brunatnymi smugami, lecz bez poprzecznych obrączek na tergitach. Plamy i przepaski na skrzydłach silnie kontrastowe

Grecja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę
  2. Biotop. Stepy i trawiaste murawy, zbocza, zarośla, wydmy śródlądowe
  3. Wymiary. Rs do 120 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień. Imagines aktywne w nocy i za dnia
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z grupy gatunkowej. U L.geniculatus i L.speciosus odwłoki są całkowicie żółte. U L.hispanus L.turcicus L.aeshnoides na tergitach widoczne są ciemne obrączki. Istotny jest również deseń na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Adam Woźniak

Leave a Reply