Palpares libelluloides – Mrówkolew olbrzymi

Myrmeleontidae – Mrówkolwowate
Ciało wydłużone. Odwłok żółty z podłużnymi, brunatnymi smugami, lecz bez poprzecznych obrączek na tergitach. Plamy i przepaski na skrzydłach silnie kontrastowe.

Plan de la Tour (południowa Francja) – Czerwiec 2015 Fot. Marek R.Swadzba

Bułgaria 04.07.2012 Fot. gernotkunz

Plan de la Tour (południowa Francja) – Czerwiec 2015 Fot. Marek R.Swadzba

Grecja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę
  2. Biotop. Stepy i trawiaste murawy, zbocza, zarośla, wydmy śródlądowe
  3. Wymiary. Rs do 120 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień. Imagines aktywne w nocy i za dnia
  5. Lokalizacja. Grecja, Francja, Bułgaria, Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z grupy gatunkowej. U L.geniculatus i L.speciosus odwłoki są całkowicie żółte. U L.hispanus L.turcicus L.aeshnoides na tergitach widoczne są ciemne obrączki. Istotny jest również deseń na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Adam Woźniak gernotkunz

Chorwacja 25.09.2015 Larwa Fot. gernotkunz

Chorwacja 25.09.2015 Larwa Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply