Dorcadion holosericeum – Taraniec jedwabisty

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało masywne. Głowa i przedplecze z podłużną białą smugą po środku. Boki przedplecza z ostrymi wyrostkami. Pokrywy szaroczarne, lub brunatne z białym szwem pokryw; obrzeżenie boków pokryw jasne, rozmyte. Na każdej z pokryw ciemniejsze od tła, smoliście czarne smugi, które często ulegają rozerwaniu na krótkie odcinki.

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, lokalny NT
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny otwarte – ugory, miedze, zbocza, murawy, polne drogi
  3. Wymiary. Długość ciała 11.5-19 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec. Nielotny
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce w Kotlinie Sandomierskiej
  6. Pokarm. Imagines żerują na trawach, a larwy na korzeniach traw
  7. Podobne. U Dorcadion scopolii deseń na pokrywach jest bogatszy i bardziej kontrastowy, a on sam występuje na zachód od granicy zasięgu Dorcadion holosericeum
  8. Uwagi. Gatunek objęty częściową ochroną gatunkową
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  10. D.holosericeum w bazie BioMap

Rodzaj Dorcadion - Taraniec


avidal

Leave a Reply