Dorcadion holosericeum – Taraniec jedwabisty

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało masywne. Głowa i przedplecze z podłużną białą smugą po środku. Boki przedplecza z ostrymi wyrostkami. Pokrywy szaroczarne, lub brunatne z białym szwem pokryw; obrzeżenie boków pokryw jasne, rozmyte. Na każdej z pokryw ciemniejsze od tła, smoliście czarne smugi, które często ulegają rozerwaniu na krótkie odcinki.

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, lokalny. Czerwona Lista kat. NT
  2. Biotop. Nasłonecznione tereny otwarte – ugory, miedze, zbocza, murawy, polne drogi
  3. Wymiary. Długość ciała 11.5-19 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec. Nielotny
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce w Kotlinie Sandomierskiej
  6. Pokarm. Imagines żerują na trawach, a larwy na korzeniach traw
  7. Podobne. U Dorcadion scopolii deseń na pokrywach jest bogatszy i bardziej kontrastowy, a on sam występuje na zachód od granicy zasięgu Dorcadion holosericeum
  8. Uwagi. Gatunek objęty częściową ochroną gatunkową
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Adam Woźniak
  10. D.holosericeum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply