Dorcadion scopolii – Taraniec paskowany

Cerambycidae – Kózkowate
Znany tez jako muzyk panoński. Ciało masywne. Głowa i przedplecze z podłużną białą smugą po środku. Pokrywy czarne z białym szwem pokryw; na każdej z nich trzy kontrastowe, podłużne, żółtawe pasy.

Węgry – Hortobagy 01.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Węgry – Hortobagy 01.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Węgry – Hortobagy 01.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Góry Pieprzowe 14.05.2017 Fot. Kamil Stajniak

 1. Liczebność. Bardzo lokalny, znany z niewielu, na ogół bardzo małych populacji (Kotlina Sandomierska i Ponidzie) VU VU
 2. Biotop. Murawy kserotermiczne, chętnie o podłożu lessowym, ale i wapiennym; przebywa zwykle na skąpo pokrytej roślinnością ziemi, często wśród traw
 3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
 4. Aktywność. Koniec kwietnia – czerwiec. Nielotny
 5. Lokalizacja. Węgry, Polska – Góry Pieprzowe, gdzie znajduje się najliczniejsze krajowe stanowisko gatunku oraz Ponidzie. W centralnej Polsce oczywiście nie występuje
 6. Pokarm. Imagines żerują na trawach, a larwy na korzeniach traw
 7. Podobne. U Dorcadion holosericeum deseń na pokrywach jest uboższy i mniej kontrastowy, a on sam występuje na wschód i południowy wschód od granicy zasięgu Dorcadion scopolii
 8. Uwagi. Gatunek objęty częściową ochroną gatunkową
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Kamil Stajniak avidal
 10. D.scopolii w bazie BioMap
 11. Więcej o gatunku

Węgry – Hortobagy 01.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Węgry – Hortobagy 01.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Dor scopolii

Stradów 20.05.2019

Dor.scopoliii

Stradów 20.05.2019

D.scopolii

Stradów 20.05.2019

D scopolii

Stradów 20.05.2019


Rodzaj Dorcadion - Taraniec


avidal

Leave a Reply