Cortodera pseudomophlus – Ziemioródka kaukaska*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy samicy czerwonobrązowe, samca czarne. Nogi całkowicie czarne. Czułki czarne; drugi człon czułków tak długi, jak szeroki – cecha diagnostyczna gatunku.

Armenia 08.06.2018 ♀ Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Znana z Iranu, Azerbejdżanu i Armenii; rzadko obserwowana. Samce znacznie mniej liczne od samic; gatunek fakultatywnie partenogenetyczny
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 11-15 mm
  4. Aktywność. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek, płatki kwiatów. Gatunki żywicielskie larw pozostają nieznane
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Cortodera rubenyani, u której 2 człon czułków jest wydłużony
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply