Leptorhabdium caucasicum

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało wąskie, wydłużone. Długość przedplecza bardzo wyraźnie przekracza jego szerokość; boczne krawędzie przedplecza z ostrymi wyrostkami. Pokrywy brązowe, wzdłuż szwu i w przedniej części zwykle z miejscowymi przejaśnieniami; dwie kremowobiałe, zygzakowate przepaski poprzeczne nie dochodzą do szwu pokryw. Nogi i czułki czerwonobrązowe.

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Bliski Wschód i Kaukaz
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zadrzewienia, polany, zakrzewione murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 11-17 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew i krzewów liściastych
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply