Thyris fenestrella – Okienkowiec europejski

Thyrididae – Przeglądki
Znana również pod nazwą przeglądek szybkowiec. Przednie i tylne skrzydła brunatnożółte ze szklistobiałymi plamkami w połowie długości i przy zewnętrznej krawędzi skrzydeł. Głowa rudobrązowa. Odwłok z białą przepaską przy wierzchołku. Gąsienica krępa, ciemnożółta z licznymi, brunatnymi brodawkami i z ciemną głową.

Grecja – Peloponez 2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Status. Zdecydowanie rzadki. W Polsce lokalnie w płd-wschodniej Polsce VU
  2. Siedlisko. Nasłonecznione skraje lasów, ugory, łąki, zbocza z wystawą południową – chętnie na terenach wilgotnych i nadrzecznych oraz w miejscach z powojnikami
  3. Wymiary. Rs 14-20 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja
  6. Pokarm. Nektar; imagines regularnie odwiedzają czarny bez i baldachy. Gąsienice żerują na powojnikach, rzadziej na bzach i łopianach
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. T. fenestrella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply