Larinus onopordi – Opylak łaciaty*

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek masywny, lekko wygięty do dołu. Ciało brązowe lub czarne z licznymi, białymi łatami.

Grecja – Serifos 15.05.2016 Fot. Paolo Mazzei

Armenia 2013 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Obejmuje południowa Europę od Francji po Ukrainę, oraz Bliski Wschód i Kaukaz; w wielu regionach liczny
  2. Siedlisko. Otwarte tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11.5 mm
  4. Aktywność. Głównie kwiecień i maj. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na przegorzanach – Echinops orientalis i Echinops sphaerocephalus; imagines żywią się liśćmi, natomiast larwy rozwijają się w główkach kwiatowych i chętnie zjadają nasiona
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Obserwacja i fotografia – Adam Woźniak
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Rodzaj Larinus - Opylak


Curculionidae - Świat


avidal

Leave a Reply