Dorcadion striolatum – Taraniec smużkowany*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne, lśniące, z jasną smugą centralną, która może zanikać; boczne krawędzie przedplecza z ostrymi wyrostkami. Pokrywy czarne z jasnym szwem tułowiowym oraz z mniej lub bardziej wyraźnymi pionowymi smugami jaśniejszymi od tła pokryw. Sporadycznie spotyka się osobniki o jaśniejszych pokrywach z ciemniejszymi od tła smugami. Nogi czarne.

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Wykazywany z Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Turcji i Iranu; zapewne lokalnie nierzadki
  2. Biotop. Otwarte tereny trawiaste i skaliste zbocza
  3. Wymiary. Długość ciała bez czułków 12-21 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na trawach (larwy na korzeniach)
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju z jasnym szwem tułowiowym, które jednak zwykle pozbawione są smug na pokrywach, a nogi niektórych gatunków są częściowo czerwonawe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply