Ropalopus ungaricus – Węglarek klonowy

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze czarne, o zaokrąglonych bocznych krawędziach; boki wyraźnie, gęsto punktowane, środek gładki, silnie błyszczący. Pokrywy czarne z wyraźnymi zmarszczkami i ze zmiennym, barwnym połyskiem – fioletowym, niebieskim, zielonym, miedzistym… Nogi i czułki czarne.

R.ungaricus female

Kotlina Kłodzka 26.07.2014 ♀ Fot. Adam Woźniak

Francja 28.07.2016 Fot. Gilles San Martin

R.ungaricus

Kotlina Kłodzka 26.07.2014 ♂ Fot. Adam Woźniak

  1. Status Zdecydowanie rzadki, imagines bardzo sporadycznie obserwowane. W Polsce wyłącznie na południu – głównie w Beskidach DD
  2. Siedlisko. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 12-24 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Francja, Polska
  6. Pokarm. Pyłek Larwy rozwijają się w drewnie rozmaitych drzew liściastych, w tym owocowych – preferują klony i jawory
  7. Podobne. Inne węglarki różnią się punktowaniem przedplecza, fakturą pokryw i profilowaniem jego bocznych krawędzi, czy też brakiem barwnego połysku na pokrywach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Woźniak Gilles San Martin
  9. R.ungaricus w bazie BioMap
  10. Wiecej o gatunku
Żerowisko

Kotlina Kłodzka 26.07.2014 Żerowisko larwalne na pniu klonu Fot. Adam Woźniak


Rodzaj Ropalopus - Węglarek


avidal

Leave a Reply