Pteromallosia albolineata

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze i scutellum pokryte złocistymi bądź srebrzystymi włoskami. Pokrywy wyraźnie zwężające się ku tyłowi, zawsze z podłużnymi, jasnymi smugami.

Gruzja 11.06.2018 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Obejmuje Turcję, Armenię, Azerbejdżan, Gruzję i Iran, Indie i niektóre inne kraje azjatyckie
  2. Siedlisko. Polany, murawy, stepy i inne tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 15-21 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w przegorzanach z rodzaju Echinops i w karczochach z rodzaju Cynarae
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna kózka, którą jednak można pomylić z gatunkami z rodzaju Mallosia
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply