Vadonia dojranensis

Cerambycidae -Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, ewidentnie węższe od nasady pokryw. Pokrywy żółtobrązowe, zwykle z parą ciemnych plam w połowie długości; wierzchołki pokryw czarne. Pokrywy relatywnie smukłe, 2.4 razy tak długie, jak ich szerokość u podstawy; u samców stosunkowo słabo zwężające się ku tyłowi. Scutellum czarne, trójkątne. Nogi czarne; na wewnętrznej powierzchni przedniego uda sztywne, wyraźnie odstające włoski. Czułki czarne. Znane dwa podgatunki, z których Vadonia dojranensis mahri został wykazany z Grecji i Bułgarii, a Vadonia dojranensis dojranensis z Macedonii.

Grecja – Peloponez 2015 In copula Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Gatunek o zasięgu ograniczonym do Półwyspu Bałkańskiego, zwłaszcza jego południowej części
  2. Biotop. Ciepłe tereny otwarte z rośliną żywicielską, oraz kwietne łąki, murawy, przydroża, skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w łodygach i korzeniach wilczomleczy; przypuszczalnie także innych roślin zielnych – wymienia się świerzbnicę i driakiew
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w tym Vadonia bisignata (włoski na przednich udach słabo odstające i  mniej sztywne – wykazują skłonność do zakrzywiania) i Vadonia moesiaca (pokrywy relatywnie bardziej krępe – 2.2 razy tak długie, jak ich szerokość u podstawy). Pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply