Phytoecia armeniaca – Ziolarka różowa*

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze czerwone ze zmiennym czarnym deseniem. Pokrywy różowe z czarnymi plamkami. Zalicza się do podrodzaju Helladia.

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Gatunek zasiedla Turcję, Iran, Syrię i Kaukaz Południowy
  2. Siedlisko. Łąki, ciepłe zbocza, murawy i inne tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nie wiem, czy imagines pobierają pokarm. Larwy żerują w korzeniach Scorzonera alpigena
  7. Podobne. Nietypowe ubarwienie ciała ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply