Bibio pomonae – Leń zabutwiak

Bibionidae – Leniowate
Całe ciało czarne, czarno owłosione – jedynie uda ceglasto czerwone (u samicy często także golenie). Oczy samca duże, połącozne, pokryte bardzo długimi włoskami. U samicy oczy rozdzielone czołem, proporcjonalnie małe. Skrzydła bezbarwne, u samicy wyraźna czarna pterostigma.

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015 ♂

Las żeromiński 21.05.2014 Samiec

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Wołosate 30.05.2014 Samica

Wołosate 30.05.2014 ♀

Rudniki k. Zawiercia 29.04.2023 ♀ Fot. Sebastian Nowosad

  1. Status. Lokalnie bywa liczny; wyraźnie częstszy w górach niż na nizinach. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne, półotwarte miejsca, takie jak skraje lasów, doliny strumieni, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-13 mm; samce przeciętnie mniejsze od samic
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar. Dorastające do 25 mm larwy są saprofagiczne i fitofagiczne, rozwijają się m.in. w korzeniach traw czy w butwiejącej ściółce
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sebastian Nowosad Andrzej Kucharski avidal

Rudniki k. Zawiercia 29.04.2023 ♀ Fot. Sebastian Nowosad

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 29.05.2014 ♀

Uherce Mineralne 11.05.2023 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Bereżki 29.05.2014 Samica

Bereżki 29.05.2014 ♀


avidal

Leave a Reply