Odinia boletina

Odiniidae
Oczy u obu płci rozdzielone czołem, pomarańczowo-czerwone z karminową smugą poprzeczną. Czoło szaro opylone, twarz i policzki białe; policzki stosunkowo wąskie. Nasadowy człon czułków brunatny, apikalny człon czułków żółty z brunatną, okrągławą plamą. Tułów i odwłok popielatoszare; na tergitach 3-4 (5) widoczne ciemniejsze od tła plamki o średnicy przekraczającej połowę długości tergitu, na którym się znajdują. Na scutum 5 par szczecinek dc (dorsocentral setae) – cecha diagnostyczna rodzaju. Nogi żółto-brunatne. Skrzydła przezroczyste z wyraźną ciemna plamą na brzegu skrzydła, przy żyłce kostalnej, oraz ze słabo zaznaczonymi plamkami na żyłkach poprzecznych – zwykle wyraźnie widoczna jest tylko jedna z tych plamek, rzadziej obie.

Łódzki Ogród Botaniczny 25.05.2017

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2017

Warszawa – Ursynów 14.08.2022 Fot. Marek W.Kozłowski

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2017

  1. Status. Nierzadka, choć sporadycznie, nieregularnie obserwowana
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2-2.7 mm
  4. Aktywność. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny. Larwy mykofagiczne – rozwijają się w hubach i innych grzybach nadrzewnych, oraz w butwiejących, przerośniętym grzybnią drewnie
  7. Podobne. U Odinia maculata i Odinia ornata plamki na żyłkach poprzecznych są większe i wyraźniejsze, a policzki szersze. Gatunki z rodzaju Neoalticomerus różnią się 4 parami szczecinek dc na scutum
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal

Łódzki Ogród Botaniczny 02.06.2017 Habitat – stos drewna w łódzkim botaniku; kilka osobników odnalazłem na hubach na pierwszym planie

Łódź – BRUS 10.10.2020 Odinia sp.

Warszawa – Ursynów 14.08.2022 Fot. Marek W.Kozłowski


avidal

Leave a Reply