Podops inuncta

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ciało owalne. Przedplecze z dwoma wyraźnie odstającymi wyrostkami usytuowanymi po bokach głowy – w kluczu ich kształt przyrównuje się do młotków. Scutellum szerokie i bardzo duże, siegające niemal do końca odwłoka.

Jany 04.10.2015 Widoczny młotkowaty wyrostek przedplecza Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany z uwagi na skryty tryb życia
  2. Biotop. Zarówno suche, jak i wilgotne tereny porośnięte trawami, lub roślinami zielnymi; przebywa zwykle bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie; występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Soki roślinne; larwy żerują na trawach
  7. Podobne. Dzięki uderzająco wielkiemu scutellum i charakterystycznym wyrostkom przedplecza łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ryszard Orzechowski
  9. Więcej o gatunku
  10. Rozmieszczenie

Leave a Reply