Plateumaris sericea – Błotnica kosaćcówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze delikatnie rzeźbione. Pokrywy rozchylone na końcach, o barwie metalicznie miedzianej, czerwonej, niebieskiej, zielonej, fioletowej lub czarnej. Tylne uda z pojedynczym ząbkowatym wyrostkiem. 3 i 4 człon czułków wyraźnie dłuższe od drugiego. Pierwsze dwa człony stóp dłuższe, niż szersze.

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013

Spała 07.05.2016

Spała 07.05.2016

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Brzegi wód, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują głównie na kosaćcach i turzycach
  7. Podobne. U Plateumaris discolor 2 człon czułków tylko nieznacznie ustępuje długością członom 3 i 4. Gatunki z rodzajów Donacia i Donaciella mają pokrywy stykające się na całej długości. U Plateumaris braccata i Plateumaris rustica pierwsze człony stóp są tak samo długie, jak szerokie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz avidal
  9. P.sericea w bazie BioMap

Austria – Liezen 17.07.2020 Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply