Leiodes spp. – Grzybinki

Leiodidae – Grzybinkowate
Ciało owalne, błyszczące, pomarańczowo (czerwono) brązowe. Przedplecze masywne, rozszerzające się ku tyłowi. Początkowe człony czułków wąskie, następne coraz bardziej rozszerzone, aż do łopatkowatych członów apikalnych. W Polsce około 30 gatunków, na ogół niemożliwych do rozpoznania na fotografiach terenowych.

Leiodes

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Leiodes.

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (np. Leiodes triepkei), większość rzadko, lub bardzo rzadko obserwowanych
  2. Biotop. Lasy, doliny rzeczne, parki, ogrody; niektóre gatunki spotykane na wydmach, czy wrzosowiskach
  3. Wymiary. Długość ciała waha się od  nieco ponad 1 mm aż do 7 i więcej milimetrów (jak u Leiodes cinnamomea); najczęściej jednak w granicach 2-4 mm
  4. Aktywność. Zwykle aktywne od wiosny do późnego lata, jednak niektóre gatunki obserwowane głównie jesienią
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żerują na śluzowcach i grzybach, spijają też soki wyciekające z ran na drzewach. Larwy rozwijają się w śluzowcach i grzybach
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione, małe chrząszcze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Bartek Pacuk
  10. Lista gatunków na Biomap

avidal

Leave a Reply