Leiodes spp. – Grzybinki

Leiodidae – Grzybinkowate
Ciało owalne, błyszczące, pomarańczowo ( czerwono ) brązowe. Przedplecze masywne, rozszerzające się ku tyłowi. Początkowe człony czułków wąskie, następne coraz bardziej rozszerzone, aż do łopatkowatych członów apikalnych. W Polsce około 30 gatunków, na ogół niemożliwych do rozpoznania na fotografiach terenowych.

Leiodes

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Leiodes.

Lubień 17.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite ( np. Leiodes triepkei ), większość rzadko, lub bardzo rzadko obserwowanych
  2. Biotop. Lasy, doliny rzeczne, parki, ogrody; niektóre gatunki spotykane na wydmach, czy wrzosowiskach
  3. Wymiary. Długość ciała waha się od  nieco ponad 1 mm aż do 7 i więcej milimetrów ( jak u Leiodes cinnamomea ); najczęściej jednak w granicach 2-4 mm
  4. Aktywność. Zwykle aktywne od wiosny do późnego lata, jednak niektóre gatunki obserwowane głównie jesienią
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żerują na śluzowcach i grzybach, spijają też soki wyciekające z ran na drzewach. Larwy rozwijają się w śluzowcach i grzybach
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione, małe chrząszcze
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Bartek Pacuk
  10. Lista gatunków na Biomap

Leave a Reply