Aphodius sticticus

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Głowa brunatnoczarna z parą żółtych plam. Przedplecze brunatnoczarne do czarnego z jaśniejszymi, brunatnożółtymi krawędziami. Scutellum trójkątne. Pokrywy żółtobrunatne z ciemnymi, nieregularnymi plamami o zmiennej wielkości.

Rezerwat Las Natoliński 10.06.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Piaszczyste tereny leśne i przyleśne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec oraz październik – listopad
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gatunek koprofagiczny i saprofagiczny; larwy rozwijają się w butwiejącym materiale roślinnym lub w ekskrementach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski
  9. A.sticticus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply