Exochomus quadripustulatus – Gałecznik czteroplamek

Coccinellidae – Biedronkowate
Ciało czarne i silnie błyszczące. Na pokrywach dwie pary pomarańczowych, nieregularnych plamek.

Las wiączyński 16.03.2015

Las wiączyński 16.03.2015

Widzew 12.09.2014

Łódź – Widzew 12.09.2014

Łódź – Majerowskie Pole 19.05.2017

Majerowskie Pole 19.05.2017

E.quadripustulatus

Kraków 31.07.2019 Świeży osobnik Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy iglaste, rzadziej zasiedla tereny z drzewami i krzewami liściastymi
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Mszyce i czerwce. Szczególnie częsty w koloniach modlicy jesionowej Pseudochermes fraxini; w ciągu jednego dnia jeden gałecznik pożera do 30 tych czerwców, a jego larwa do 50
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Chilocorus różnią się kształtem i układem plam na pokrywach
  8. Uwagi. Autorem krakowskich obserwacji jest Maksymilian Syratt
  9. E.quadripustulatus w bazie BioMap
Ex.quadripustulatus

Kraków 13.06.2019 Larwa Fot. Maksymilian Syratt

Exochomus pupa

Sobiborski Park Krajobrazowy 21.07.2015 Poczwarka    Oznaczenie Aneta Itczak

Exochomus pupa.

Sobiborski Park Krajobrazowy 21.07.2015 Poczwarka     Oznaczenie Aneta Itczak

2 thoughts on “Exochomus quadripustulatus – Gałecznik czteroplamek

Leave a Reply