Exochomus quadripustulatus – Gałecznik czteroplamek

Coccinellidae – Biedronkowate
Ciało czarne i silnie błyszczące. Na pokrywach dwie pary pomarańczowych, nieregularnych plamek.

Las wiączyński 16.03.2015

Las wiączyński 16.03.2015

Widzew 12.09.2014

Łódź – Widzew 12.09.2014

Łódź – Majerowskie Pole 19.05.2017

Łódź – Majerowskie Pole 19.05.2017

E.quadripustulatus

Kraków 31.07.2019 Świeży osobnik Fot. Maksymilian Syratt

 1. Liczebność. Pospolity
 2. Biotop. Głównie lasy iglaste, rzadziej zasiedla tereny z drzewami i krzewami liściastymi
 3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
 4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; zimuje imago
 5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, małopolskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Mszyce i czerwce. Szczególnie częsty w koloniach modlicy jesionowej Pseudochermes fraxini; w ciągu jednego dnia jeden gałecznik pożera do 30 tych czerwców, a jego larwa do 50
 7. Podobne. Gatunki z rodzaju Chilocorus różnią się kształtem i układem plam na pokrywach
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Maks Syratt avidal
 9. E.quadripustulatus w bazie BioMap
Ex.quadripustulatus

Kraków 13.06.2019 Larwa Fot. Maksymilian Syratt

Exochomus pupa

Sobiborski Park Krajobrazowy 21.07.2015 Poczwarka    Oznaczenie Aneta Itczak

Exochomus pupa.

Sobiborski Park Krajobrazowy 21.07.2015 Poczwarka     Oznaczenie Aneta Itczak


avidal

4 thoughts on “Exochomus quadripustulatus – Gałecznik czteroplamek

 1. Ten 'anonim’ bardzo niesłowny, obiecał i nie wysłał. Niestety to ja. Skleroza!.
  Przechodząc do meritum, osobiście zbierałem larwy i poczwarki tylko na pniach ok. dziewięciodziesięcioletnich jaworach (klon jaworowy, Acer pseudoplatanus). Jesiony w mojej okolicy są nieczęste, a imago sporo.
  Na jaworze żeruje monofagiczna mszyca Periphylus acericola oraz oligofagiczna (tylko dla klonów) P. testudinaceus.

Leave a Reply to ahan Cancel reply