Archips xylosteana

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła szerokie, w zarysie prostokątne – ich tło żółtobrązowe, rózowobrązowe, lub ochrowe. Deseń na przednich skrzydłach ciemniejszy od tła, czerwonobrązowy; kształt i rozmieszczeniu plam oraz przepasek charakterystyczne dla gatunku. Gąsienica o czarnej glowie, szarawobiała, często z niebieskim lub zielonkawym odcieniem.

Arch.xylosteana

Łódzkie 24.06.2013 Fot. Jacek Nowak

ar-xylosteana

Łuków 27.06.2017 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, parki, ogrody, sady, zarośla, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 15-23 mm
  4. Okres lotu. Lipiec i sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – w tym owocowych ; na dębach, lipach, klonach, brzozach, gruszach, jabłoniach, wiązach i innych; także na wiciokrzewach, dziurawcach i jeżynach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Ricosz
  9. A.xylosteana w bazie BioMap
  10. A.xylosteana na Lepiforum

Rodzaj Archips - Zwójka


avidal

2 thoughts on “Archips xylosteana

Leave a Reply