Grapholita tenebrosana – Owocówka różówka

Tortricidae – Zwójkowate
Przednie skrzydła brunatne z drobną, jasna mozaiką w połowie długości. Przy przedniej krawędzi przedniego skrzydła często widoczne białawe plamki kostalne, w tylnej części skrzydła czarne kreseczki. Palpi (głaszczki) szarobiałe, relatywnie jasne.

Warszawa 31.07.2021 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania
  2. Biotop. Ogrody, zarośla, parki, tereny ruderalne, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 11-14 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują wewnątrz owoców róż, rzadziej jarząbów
  7. Podobne. U Grapholita funebrana głaszczki są ciemniejsze, szarobrązowe – poprawność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów. Bardzo podobne bywają także gatunki z rodzaju Cydia, w tym Cydia nigricana – nie udało mi się ustalić cech, dzięki którym można te gatunki rozróżnić
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski

Rodzaj Grapholita - Owocówka


avidal

Leave a Reply