Phratora laticollis – Jątrewka długoczułka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało owalne, lśniące, metalicznie granatowe lub zielonkawe, nigdy z mosiężnym połyskiem. Czoło zwykle (choć nie zawsze) z wyraźnym wciskiem między oczami. Pokrywy regularnie punktowane. Czułki relatywnie długie, zwłaszcza u samca – dłuższe od połowy długości reszty ciała.

P.laticollis

Łódź 13.05.2010

  1. Liczebność. Pospolita i miejscami bardzo liczna
  2. Biotop. Łozowiska, parki, ogrody, skraje lasów, aleje, zadrzewienia, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimują imagines, zwykle pod korą drzew; chętnie grupowo
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żywią się liśćmi wierzb i topól
  7. Podobne. Przede wszystkim Phratora vitellinae, która często ma miedziany połysk, jej czułki są krótsze (co jest szczególnie widoczne u samca), a na czole zwykle brak wcisku (znacznie rzadziej wcisk jest wyraźnie zaznaczony)
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. P.laticollis w bazie BioMap
  10. Wymowa: fratora latikollis

avidal

Leave a Reply