Sciodrepoides fumatus

Leiodidae – Grzybinkowate
Ciało owalne, błyszczące, pomarańczowobrązowe do brunatnego. Przedplecze nie zwężające się ku podstawie – jego podstawa tak samo szeroka, jak nasada pokryw. Czułki pomarańczowobrązowe – człony 4 i 5 stosunkowo długie; ich długość jest równa lub większa od szerokości. Człon 8 bardzo krótki. Człony 9 i 10 stosunkowo długie; ich długość jest równa lub większa od szerokości.

Warszawa 29.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity, choć obserwowany okazjonalnie
  2. Biotop. Znajdowany w norach ssaków, w ptasich gniazdach oraz na padlinie
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na martwej materii organicznej pochodzenie zwierzęcego
  7. Podobne. U najliczniejszego z rodzaju Sciodrepoides watsoni człony 4 i 5 czułków są proporcjonalnie krótsze – ich długość jest równa lub większa od szerokości. U Sciodrepoides alpestris proporcjonalnie krótsze są z kolei człony 9 i 10. U gatunków z rodzaju Catops podstawa przedplecza jest nieco węższa od nasady pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski
  9. S.fumatus w bazie Biomap

Warszawa 29.05.2022 Człony 4 i 5 oraz 9 i 10 czułków są proporcjonalnie dłuższe, niż u pozostałych dwóch krajowych gatunków. Człon 8 uderzająco krótki Fot. prof. Marek W.Kozłowski


avidal

Leave a Reply