Laelius pedatus

Bethylidae
Niewielka żądłówka o czarnej barwie ciała i czerwonawych nogach. Kolor nóg zmienia się się od ciemnobrązowego do cielistego; przednie biodra są zawsze najciemniejsze. Tylne biodra przynajmniej częściowo brązowe, zwłaszcza u samców. Nasada czułków oraz pierwszy segment wici u samic ceglaste; reszta wici czułka ciemniejsza. U samca czułki całe ceglaste z ciemnym podbarwieniem na końcu.

Warszawa-Ursynów 01.11.2017 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Liczebność. Nieczęsto spotykany, choć prawdopodobnie rozpowszechniony w całym kraju
  2. Biotop. Nie obserwowany dotychczas poza zamkniętymi pomieszczeniami. Znany z muzeów i niezadbanych kolekcji entomologicznych, wszędzie tam gdzie mają warunki do rozwoju niewielkie skórnikowate
  3. Wymiary. Długość ciała  2.45–3.1 mm
  4. Aktywność. Przez cały rok (w ogrzewanych zimą pomieszczeniach zamkniętych) 
  5. Lokalizacja. Warszawa-SGGW, sala ćwiczeń
  6. Pokarm. Brak danych o pokarmie imagines. Larwy rozwijają się jako idiobionty larw skórnikowatych. Samice aktywnie szukają larw. Po odnalezieniu potencjalnego żywiciela żądlą go, a następnie wloką trzymając za nogę do szczeliny lub jamy gdzie następuje inspekcja larwy. Samica niszczy jaja potencjalnych konkurentek, po czym składa od jednego do kilku jaj (w zależności od zasobności pokarmowej larwy) na ciele larwy. Larwa wygryza otwór w powłokach ciała larwy-gospodarza, przez który pobiera pokarm kończąc rozwój w ciągu 3-4 dni. Odpowiednimi żywicielami są larwy z rodzaju Anthrenus. Larwy kończą rozwój także w larwach rodzajów Trogoderma i Attagenus
  7. Podobne. Przede wszystkim inne, na ogół rzadsze gatunki rodzaju Laelius. W Europie wymienionych jest ich 13
  8. Uwagi. Gatunek brany jest pod uwagę w walce biologicznej ze szkodnikami kolekcji oraz szkodnikami ziarna (Trogoderma granarium)
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski

Marek W.Kozłowski