Scymnus interruptus – Skulik liściowiec

Coccinellidae – Biedronkowate
Głowa czarna lub żółto-brązowa. Przedplecze czarne, często z żółto-brązowym obrzeżeniem przedniej krawędzi (u samicy) lub z żółto-brązowymi plamami w przednich kątach (samiec). Pokrywy czarne z parą żółto-brązowych plam o zmiennym kształcie i wielkości – zwykle plamy te są stosunkowo niewielkie i nie sięgają poza połowę długości pokryw; rzadziej plamy obejmują także tylną część pokryw, a sporadycznie rozlewają się na całą powierzchnie pokryw. Szew pokryw czarny. Nogi żółto-brązowe z przyciemnionymi w części nasadowej udami.

Nisko 25.09.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Niezbyt liczny, nieregularnie obserwowany
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, polany, parki. Przebywa zazwyczaj na listowiu drzew i krzewów liściastych
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines w ściółce i we mchu
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Imagines i larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju, w tym Scymnus apetzi i nie występujący w Polsce Scymnus pallipediformis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot
  9. S.interruptus w bazie BioMap

Nisko 25.09.2022 Fot. Marcin Szot


avidal

Leave a Reply