Yponomeuta cagnagella – Namiotnik trzmieliniaczek

Yponomeutidae – Namiotnikowce
Przednie skrzydła białe z czarnymi kropkami równej mniej więcej wielkości zgrupowanymi w trzech rzędach.

Y.cagnagella

Polana Polichno 12.06.2018

Y.cagnagella

Skowronno 12.08.2019

Y.cagnagella

Łódź 09.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

 1. Liczebność. Pospolity, liczny
 2. Biotop. Parki, ogrody, skraje lasów, polany, a nawet samotne trzmieliny na osiedlach
 3. Wymiary. Rs 17-26 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
 5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie
 6. Pokarm. Gąsienice żerują gromadnie, w oprzędach, na trzmielinach i kruszynach; powodują gołożery
 7. Podobne. Przede wszystkim Yponomeuta malinellus ( żeruje na jabłoniach i gruszach ), Yponomeuta rorrella ( żeruje na wierzbach ) i Yponomeuta padella ( żeruje na śliwach i jarząbach – osobniki z szarawą smugą na skrzydłach łatwe do rozróżnienia ), które najpewniej oznaczać na podstawie rośliny żywicielskiej; dotyczy także gąsienic. U żerującego na czeremchach Yponomeuta evonymella czarne kropki zgrupowane są w 5 rzędach. Yponomeuta plumbella różni się parą większych czarnych plam. Inne namiotniki są rzadsze, ale również mogą nastręczać kłopotów przy determinacji
 8. Uwagi. Autorem łódzkiej obserwacji jest Jerzy Strzelecki
 9. Y.cagnagella w bazie BioMap
 10. Y.cagnagella na Lepiforum
 11. Wymowa: iponomełta kagnagella

Leave a Reply