Yponomeuta padella – Namiotnik owocowiaczek

Yponomeutidae – Namiotnikowce
Przednie skrzydła białe z czarnymi kropkami równej mniej więcej wielkości zgrupowanymi w trzech rzędach. U niektórych osobników wzdłuż przedniej krawędzi przedniego skrzydła występuje szarawa smuga – tak wybarwione osobniki łatwo zidentyfikować.

Szwajcaria 12.06.2017 Fot. Paolo Mazzei

Łuków 22.06.2017 Fot. Ricosz

Łuków 03.07.2014 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Nierzadki, miejscami liczny
  2. Biotop. Parki, ogrody, skraje lasów, polany, sady, osiedla
  3. Wymiary. Rs 17-22 mm. Długość ciała 9-10 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują gromadnie, w oprzędach, na tarninach i innych śliwach oraz na jarząbach i głogach
  7. Podobne. Przede wszystkim Yponomeuta malinellus (żeruje na jabłoniach, gruszach i głogach), Yponomeuta rorrella (żeruje na wierzbach) i Yponomeuta cagnagella (żeruje na kruszynach i trzmielinach), które najpewniej oznaczać na podstawie rośliny żywicielskiej; dotyczy także gąsienic. U żerującego na czeremchach Yponomeuta evonymella czarne kropki zgrupowane są w 5 rzędach. Yponomeuta plumbella różni się parą większych czarnych plam. Inne namiotniki są rzadsze, ale również mogą nastręczać kłopotów przy determinacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei Ricosz
  9. Y.padella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply