Yponomeuta plumbella

Yponomeutidae – Namiotnikowce
Przednie skrzydła białe z czarnymi kropkami ( od 20 do 30 ) równej mniej więcej wielkości poza parą większych czarnych plam w połowie długości skrzydeł. Gąsienica szara z czarnymi kropkami.

Las wiączyński 08.06.2016

Las wiączyński 08.06.2016

Las wiączyński 08.06.2016

Las wiączyński 08.06.2016

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Parki, ogrody, polany, osiedla
  3. Wymiary. Rs 16-20 mm
  4. Czas lotu. Kwiecień – maj oraz sierpień
  5. Lokalizacja. Wiele stanowisk
  6. Pokarm. Gąsienice żerują gromadnie, w oprzędach, na trzmielinach, czeremchach i wierzbach
  7. Podobne. Pozostałych 8 krajowych namiotnikowców z tego rodzaju można odróżnić po liczbie, wielkości i rozmieszczeniu czarnych kropek na przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autorem łódzkiej obserwacji jest Marek Wyszomirski
Y.plumbella

Łódzki Ogród Botaniczny 23.07.2017

Y plumbella

Łódzki Ogród Botaniczny 23.07.2017