Yponomeuta malinellus – Namiotnik jabłoniaczek

Yponomeutidae – Namiotnikowce
Przednie skrzydła białe z czarnymi kropkami równej mniej więcej wielkości zgrupowanymi w trzech rzędach.

Yp.malinellus

Poznań 08.07.2010 Popielata strzępina drugiego skrzydła pozwala określić gatunek (cecha charakterystyczna) Fot. Andrzej Hańca

Yp malinellus

Poznań 27.07.2010 Fot. Andrzej Hańca

Y.malinellus

Łódzkie 22.07.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolity, liczny
  2. Biotop. Parki, ogrody, skraje lasów, polany, sady, osiedla, miedze
  3. Wymiary. Rs 16-25 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują gromadnie, w oprzędach, na jabłoniach, gruszach i głogach
  7. Podobne. Przede wszystkim Yponomeuta cagnagella (żeruje na trzmielinach i kruszynach), Yponomeuta rorrella (żeruje na wierzbach) i Yponomeuta padella (żeruje na śliwach i jarząbach – osobniki z szarawą smugą na skrzydłach łatwe do rozróżnienia), które najpewniej oznaczać na podstawie rośliny żywicielskiej; dotyczy także gąsienic. U żerującego na czeremchach Yponomeuta evonymella czarne kropki zgrupowane są w 5 rzędach. Yponomeuta plumbella różni się parą większych czarnych plam. Inne namiotniki są rzadsze, ale również mogą nastręczać kłopotów przy determinacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera Andrzej Hańca Jacek Nowak
  9. Y. malinellus w bazie BioMap
  10. Y.malinellus na Lepiforum

Chociszewo 10.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Y malinellus

Poznań 26.06.2010 Poczwarka na liściu rajskiej jabłoni Fot. Andrzej Hańca


avidal

Leave a Reply