Aspistes freyi

Scatopsidae
Czarne, niewielkie muchówki. Głowa mała. Rozrośnięte przedplecze z ostrym, poprzecznym garbem po środku; powierzchnia przed tym garbem obniża się w stronę głowy i jest gęsto oszczecona. Tylne i środkowe golenie i stopy brunatne z przyciemnionymi wierzchołkami. Charakterystyczne dla rodzaju są ostrym kolce apikalne na przednich goleniach.
Samiec: Oczy szeroko rozstawione – szerokość czoła nie mniejsza niż odległość między podstawami czułków. Czułki 10-członowe. Czoło i twarz z długimi jasnymi włosami; środkowe przyoczko na poziomie tylnego brzegu oka. Potylica masywna, szersza niż długość pierwszego segmentu czułkowego. Przezmianki czarne.
Samica: Czułki 8-członowe, szeroko rozstawione; czoło szersze niż odległość między czułkami. Czoło i środkowy skleryt potyliczny z długimi, jasnymi włosami. Twarz lekko wysunięta poza oczy, z gęstymi włoskami. Mesonotum (śródplecze) w przedniej części z gęstymi, odstającymi jasnymi włosami. Golenie przednie brunatne, środkowe i tylne dwubarwne – jaśniejsze u nasady i ciemniejsze przy wierzchołku. Stopy żółte – wierzchołkowe ich człony ciemniejsze.
Dalsze cechy kluczowe w genitaliach.

Plaża koło Wydmy Lubiatowskiej 05.06.2015 Samica w towarzystwie samca wkopuje się w piach Fot. Marek W.Kozłowski

Plaża koło Wydmy Lubiatowskiej 05.06.2015 Samica wlokąca samca po plaży Fot. Marek W.Kozłowski

Plaża koło Wydmy Lubiatowskiej 05.06.2015 Samiec pogrążający się w piachu. Widać 10-członowe czułki i szerokie czoło Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Jeden z trzech odnotowanych wokół Bałtyku gatunków z rodzaju (i z podrodziny Aspistinae). Gatunek opisany w roku 1965 z jednego samca i jednej samicy  (Cook, 1965). Z Polski do tej pory nie podawany
  2. Biotop. Duże połacie piasku zawierające substancję organiczną pochodzenia roślinnego. Szczególnie częsty na plażach morskich. Samice zakopują się w piachu wraz z przyczepionymi do nich samcami
  3. Wymiary. Długość ciała około 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Mało wiadomo o bionomii gatunku. Aktywność rozrodczą obserwowano w czerwcu
  5. Lokalizacja. Nadbałtycka w plaża w w okolicach Wydmy Lubiatowskiej
  6. Pokarm. Brak danych o pokarmie dorosłych. Larwy rozwijają się w piachu
  7. Podobne. W rejonie basenie Bałtyku opisane są trzy gatunki rodzaju. Aspistes berolinensi posiada 12-członowe czułki. Oczy samców Aspites helleni niemal stykają się ze sobą przy podstawie czułków. Sugestia co do identyfikacji Tony Irwin
  8. Uwagi. Charakterystyczne są zgrubiałe u obu płci uda przednich odnóży oraz ich golenie zakończone ostrymi końcami. Niewielki dymorfizm płciowy czyni te cechy niejasne pod względem pochodzenia i funkcji w doborze płciowym.
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski

Plaża koło Wydmy Lubiatowskiej 05.06.2015 Przepychanki miedzy samcami Fot. Marek W.Kozłowski

Plaża koło Wydmy Lubiatowskiej 05.06.2015 Samiec prezentujący przednie golenie Fot. Marek W.Kozłowski

Plaża koło Wydmy Lubiatowskiej 05.06.2015 Dołki powstałe po wkopaniu się par muchówek (nie widziano samicy wkopującej się bez pary) Fot. Marek W.KozłowskiMarek W.Kozłowski

Leave a Reply