Carabus nemoralis – Biegacz gajowy

Carabidae – Biegaczowate
Ubarwienie zmienne, często miedzianobrązowe do miedzianofioletowego (zwłaszcza na brzegach przedplecza i pokryw) , ale spotyka się także osobniki z zielonym i niebieskim połyskiem. Na głowie delikatne zmarszczki. Przedplecze szersze, niż dłuższe; tylne kąty przedplecza nieostre. Pokrywy bez bruzd, zawsze z trzema rzędami dołków tej samej barwy, co tło. Nogi czarne.

Wyry 18.04.2009 Fot. Marek R.Swadzba

Lubuskie 01.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 01.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Chociszewo 06.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, znacznie rzadziej ogrody i parki
  3. Wymiary. Długość ciała 20-26 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Aktywny głównie nocą. Zimuje imago, zwykle w próchniejących pniakach i pod mchem
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, lubuskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Ślimaki, dżdżownice, larwy owadów, pajęczaki i inne bezkręgowce
  7. Podobne. Od innych biegaczy można go odróżnić po rzeźbie pokryw  i kształcie przedplecza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji Marek R.Swadzba Ryszard Orzechowski Lucyna Bugiera avidal
  9. C.nemoralis w bazie BioMap
C.nemoralis

Łódź – BRUS 22.06.2019 Martwy osobnik znaleziony na leśnej ścieżce

Chociszewo 06.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 06.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Carabus


avidal

Leave a Reply