Carabus nemoralis – Biegacz gajowy

Carabidae – Biegaczowate
Ubarwienie zmienne, często miedzianobrązowe do miedzianofioletowego( zwłaszcza na brzegach przedplecza i pokryw ) , ale spotyka się także osobniki z zielonym i niebieskim połyskiem. Na głowie delikatne zmarszczki. Przedplecze szersze, niż dłuższe; tylne kąty przedplecza nieostre. Pokrywy bez bruzd, zawsze z trzema rzędami dołków tej samej barwy, co tło. Nogi czarne.

Lubuskie 01.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 01.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, znacznie rzadziej ogrody i parki
  3. Wymiary. Długość ciała 20-26 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Aktywny głównie nocą. Zimuje imago, zwykle w próchniejących pniakach i pod mchem
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Ślimaki, dżdżownice, larwy owadów, pajęczaki i inne bezkręgowce
  7. Podobne. Od innych biegaczy można go odróżnić po rzeźbie pokryw  i kształcie przedplecza
  8. Uwagi. Biegacza gajowego w lubuskim obserwował Ryszard Orzechowski
  9. C.nemoralis w bazie BioMap

 

C.nemoralis

Łódź – BRUS 22.06.2019 Martwy osobnik znaleziony na leśnej ścieżce

Leave a Reply