Carabus nemoralis – Biegacz gajowy

Carabidae – Biegaczowate
Ubarwienie zmienne, często miedzianobrązowe do miedzianofioletowego (zwłaszcza na brzegach przedplecza i pokryw) , ale spotyka się także osobniki z zielonym i niebieskim połyskiem. Na głowie delikatne zmarszczki. Przedplecze szersze, niż dłuższe; tylne kąty przedplecza nieostre. Pokrywy bez bruzd, zawsze z trzema rzędami dołków tej samej barwy, co tło. Nogi czarne.

Wyry 18.04.2009 Fot. Marek R.Swadzba

Lubuskie 01.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Lubuskie 01.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, znacznie rzadziej ogrody i parki
  3. Wymiary. Długość ciała 20-26 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Aktywny głównie nocą. Zimuje imago, zwykle w próchniejących pniakach i pod mchem
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, lubuskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Ślimaki, dżdżownice, larwy owadów, pajęczaki i inne bezkręgowce
  7. Podobne. Od innych biegaczy można go odróżnić po rzeźbie pokryw  i kształcie przedplecza
  8. Uwagi. Autorami niektórych obserwacji są Marek R.Swadzba i Ryszard Orzechowski
  9. C.nemoralis w bazie BioMap
C.nemoralis

Łódź – BRUS 22.06.2019 Martwy osobnik znaleziony na leśnej ścieżce


avidal

Leave a Reply